BEBOERMØTE

STYRET INVITERER TIL BEBOERMØTE I HUSET TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2019, KL. 18.00.

 

STYRET VIL INFORMERE OM:

1. ØKNINGEN AV BRENSELUTGIFTER

Representanter fra OBOS kommer og orienterer

2. INNLÅSNINGSTJENESTE FRA RELISEC

Representant fra Relisec vil være tilstede og orientere om ordningen

 

DERSOM DU HAR ANDRE SAKER DU ØNSKER BELYST PÅ BEBOERMØTE, MÅ DU GI BESKJED TIL KONTORET ELLER SENDE EN E-POST TIL lyderhorn.brl@getmail.no SNAREST.

Loddefjord, 17. september 2019

Hilsen styret