Mandag 20. april starter Niro-Gruppen med utvendig vask av høyblokkene.
Torsdag 23. april forventes det oppstart i Loddefjordveien 24, og 27. april i Loddefjordveien 24. Arbeidet vil pågå i 3-4 uker.
I begynnelsen av mai, avhengig av vær, starter de å impregnere/coate overflatene. Dette blir altså gjort etter at vask av blokka er utført.
I denne perioden må ventiler og vindu være lokket på dagtid, også på terrassen. Det er hver andelseier sitt ansvar at dette blir gjort.

Det anbefales at vask vinduer, som er beboers ansvar og ikke med i avtalen med NIRO-gruppen, avventes til alt er ferdig med fasadevask og coating.

Har du spørsmål, ta kontakt med Atle på kontoret på tlf 92998733.