Det er innført forbud mot privat leide åpne containere i Lyderhorn Borettslag. Dette gjelder også ISEKK. Boenhet som leier container ved f.eks renovering av boenhet, må leie lukket og låsbar container.

Det er boenheten som er ansvarlig for at containeren til enhver tid er låst, slik at andre ikke kan benytte den. Dette selv om håndverkere som har containeren ved rehabilitering i boenheten. Forsøpling ifbm dette, som må ryddes av borettslagets vaktmester, blir fakturert eier av boenhet den er leid til.

Før du leier container må du henvende deg til borettslaget for anvisning av plasseringspunkt til containeren og merking at den er privat og ikke til almen benyttelse.

Ordningen trer i kraft fra dags dato. De som har leid åpen container i dag har 1 uke på seg å fjerne den eller erstatte den med en lukket container.