Bakgrunnen for parkeringsforbudet er at parkering i den smale gaten skaper utfordrende situasjoner for bossbiler og andre store kjøretøy, i tillegg til møtende biler og biler som skal ut fra avkjørslene til borettslaget. For beboerne i gaten vil reduksjonen i parkering gi bedre sikt ved rundkjøringen, og gjøre det lettere å komme ut fra borettslagets avkjørsler. I tillegg blir det tryggere for gående, syklende og barn som går langs veien.

Når gjelder parkeringsforbudet fra?
Parkeringsforbudet gjelder fra det øyeblikket nye skilt er satt opp og avdekket. Dette planlegges i løpet av oktober, tidligst den 15. Vi ber beboere og besøkende følge med på skilting i gaten.


Reserverte plasser for bildeling
Samtidig som parkeringsforbudet innføres, vil det settes av fem plasser reservert for bildelingsbiler. Bruken av bildeling i Bergen øker for hvert år som går, og undersøkelser viser at én bildelingsbil erstatter mellom 10 og 20 privatbiler. Bildeling kan være et godt alternativ for dem som ikke er avhengig av bil hver dag, og som kan få dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle og ta buss - og tilgang på bil når det trengs. Med fem reserverte plasser for bildeling i Loddefjordveien, håper vi det vil bidra til at færre har behov for å bruke gaten til parkering av egen bil. Blir tilbudet populært vil det bli anledning til å utvide antallet delebiler.
I tillegg til reserverte plasser for bildeling, blir det en liten strekning med korttidsparkering hvor man kan parkere maks én time. Dette blir innerst i Loddefjordveien ved gravplassen.
Har du spørsmål?


Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Bymiljøetaten. bymiljoetaten@bergen.kommune.no / 55 56 56 90