Følgende styreposter er på valg:

  • To styremedlemmer - valgt for to år
  • To varamedlemmer - valgt for ett år
  • Valgkomité - valgt for ett år
  • To delegater m/vara til generalforsamlingen i OBOS

Forslag kan sendes skriftlig eller pr. telefon til en av valgkomiteens medlemmer innen 3. mars 2019.

Hilsen
Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer:

LAILA HOPLAND
Loddefjordlien 12
Tlf.: 90 95 03 55

EVA ANDERSEN
Loddefjordveien 24
Tlf.: 41 29 85 12

VIGDIS KRABBEDAL
Loddefjordlien 10
Tlf.: 91 13 85 20