Etter mye problemer med at beboere og tilreisende bruker returpunktene feil, har borettslaget valgt å sette opp overvåkingskameraer på disse punktene. Område vil bli godt merket at det er overvåket med kamera. Hensetting av boss som ikke går i papp eller glass/blikk containerne vil gi et gebyr på kr. 2500,- Innkreving av dette gebyret er satt ut til samarbeidspartneren ReliSec.