I løpet av de neste par ukene kommer de nye parkeringsoblatene i din postkasse. Disse gjelder fra og med den dagen du får de i posten. De gamle gjelder fram til jul. Etter det blir det ilagt gebyr hvis de gamle kortene blir brukt.

PS: Hvis det ikke er ditt navn, men forrige eier av leilighetens navn som står på konvolutten, gjelder oblatene likevel for din leilighet.

For spørsmål, ta kontakt med kontoret.