Lyderhorn Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling i 7. mai 2020

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 26. feb 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Valgkomiteen har også startet sitt arbeid og kan nås på:

Agathe Børretzen – tlf 92015726

Iris Solvang – 41930633

De ønsker forslag innen 19. feb.2020                  

Forslag sendes/leveres til styret i Lyderhorn Borettslag

Loddefjordveien 26B

5171 Loddefjord

Eventuelt til e-post: lyderhorn.brl@getmail.no