STYRET HAR VEDTATT Å AVVIKLE ORDNINGEN MED BOSS-KONTAINERE FOR BEBOERE.

DETTE FORDI VELDIG MANGE IKKE RESPEKTERTE SKILTENE SOM FORTALTE HVA SOM KUNNE KASTES I KONTAINERNE, OG AT DET BLE SATT BOSS PÅ UTSIDEN SOM VAKTMESTER MÅTTE TA SEG AV.

DU MÅ SELV SØRGE FOR Å FÅ FJERNET BOSSET DITT – DET ER FORBUDT Å SETTE DET PÅ FELLESOMRÅDENE.

Dersom du har boss som ikke kan kastes i bossnedkastene, gå inn på nettsidene til renovasjonsselskapet BIR (https://bir.no/) for mer informasjon. Her finner du åpningstider for gjenvinningsstasjoner o.l.