Det er ikke en ny avtale med Telia på innhold og bindingstid. Det eneste som er avtalt er at ALLE som ikke har fått levert ny Telia boX TV box og en WIFI router skal få dette levert nå samlet i løpet av sommeren. Alle over 40 år får automatisk tilbud om at dette utstyret blir levert og montert av en montør. De under 40 år får tilbud om enten å få det tilsendt eller levert og montert.
Avtalen vi har med Telia slik vi har den i dag vil ikke bli forlenget eller fornyet. Det jobbes nå med å hente inn tilbud fra flere aktører på leveranser av TV og bredbånd til Borettslaget. Når tilbud er på plass vil det bli et beboermøte/Generalforsamling som velger ny leverandør på disse tjenestene.