Først ute er Loddefjordveien 4-12. Forventet tid pr blokk er ca 4-7 arbeidsdager, men kan variere noe.

Etter at blokkene og punkthusene er vasket, starter de å impregnere overflatene. Når dette blir gjort er avhengig av vær og temperatur.

I denne perioden må ventiler og vindu være lokket på dagtid, også på terrassen. Det er hver andelseier sitt ansvar at dette blir gjort.

Anbefaler at vask av vinduer og innglassingen på altan, som er andelseiers ansvar, avventes med til etter at vask og impregnering blokken og punkthusene er ferdig.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret på tlf 92998733.