Årets basar går av stabelen søndag 24. november kl 17.00 i Grendahuset!

Åresalg med mange fine gevinster!

Salg av saft, kaffe og kaker.

Overskuddet fra årets basar går til kreftforeningen.

Hilsen
Basargruppen