Det er besluttet å stenge kontoret for besøk av beboere inn til videre. Dette for å redusere mulighet for spredning av korona via dette kontoret. Alle tjenester som vi har hatt med f.eks nøkler, dyrehold søknader osv, blir ordnet. Men da via tlf, mail og postkasse. Det er bare å ta kontakt på tlf hvis dere lurer på noe.