Fra torsdag 30. april vil det bli en del filming av fasadearbeidene både med kamera på bakken og drone.

Det er Steni, produsent av fasadeplater, som vil dokumentere det arbeidet som blir gjort i Lyderhorn Borettslag med både vask og coating av deres fasadeplater. Resultatet av denne filmingen vil vi etterhevert kunne se på Steni sine hjemmesider, der det vil bli brukt som markeds kampanje både innenlands og utenlands for deres produkter. Presiserer at det er arbeidet med vasking av blokkene som vil bli filmet, og at de som filmer forholder seg til det som er lover og regler for filming og publisering av dette.

Så ser du en drone rundt blokkene framover, så er det Steni og Niro-gruppen som filmer.

 

Overvåking av hus: Hva er egentlig lov? | Huseierne