Det er brudd i forhandlingene mellom Get, som er våres TV leverandør, og Discovery som eier kanaler som bl.a TVNorge, FEM, MAX Eurosport osv. Dvs at fra i dag har ikke Get kunder disse kanalene. Borettslaget vet ikke mer en det som står på hver enkelts kunde sin >TV og det som står på Get sine hjemmeside om dette; https://www.get.no/artikkel/forhandlinger Vi kommer med mer info når vi vet om dette er langvarig eller permanent, eller borettslaget får mer info fra leverandøren.