I noen uker har det vært graving ved nederste parkeringsplassen i borettslaget, rett nedenfor Loddefjordveien 14. Strømkabler er lagt ned og fundament er laget for hurtigladerne og leskur for beskyttelse av disse. Hurtigladerne blir offentlige, og kan brukes av alle med elbil. Håpet til BKK er at de er ferdig montert, og klar for bruk, i månedsskiftet mars/april. 

Bilde er et eksempel

Bilderesultater for bkk hurtigladere