Det er besluttet å stenge kontoret for besøk av beboere og andre besøkende. Daglig leder og vaktmester er på jobb som vanlig og tlf og mail blir besvart som før.

Samtidig har vaktmester fått instrukser på at han kun skal inn til beboere ved kritiske feil eller mangler. Alt dette blir gjort for at vi ikke skal være bidragsytere til smittespredning av Corona viruset.

Ber samtidig alle beboere ta ekstra hensyn til hverandre nå som det er mange som er hjemme på dagtid. Mange beboere er beordret til å sitte hjemme å jobbe og ingen barn er på skole eller barnehage. Tenk på dette i forhold til støy og store ansamlinger i felles areal i borettslaget. Samtidig må også voksne ta hensyn til at barn nå er utsatt for en belastning i den form at de ikke får lov å sosialisere seg med andre barn som er vanlig for dem. Tar alle litt ekstra hensyn og har litt ekstra tålmodighet med sine naboer vil vi alle ha det bedre i den ekstreme situasjonen som Norge opplever nå.

Hvis noen har spørsmål er det bare å ringe 92998733 eller sende mail på lyderhorn.brl@getmail.no