Etter at det i går kom nye restriksjoner fra Bergen Kommune for å prøve å redusere/stoppe spredningen av Covid-19 oppblomstringen som er nå, har vi valgt som et av tiltakene å stenge kontoret for beboere og besøkende. I tillegg vil vaktmesteren kun gå inn i leiligheter hvis det er helt nødvendig. Atle på kontoret nås som vanlig på mail og tlf.