Proventa Innemiljø AS er et selskap som har spesialisert seg på ventilasjonsrens og som har kvalitet, sikkerhet og ren luft i høysete.
Vi har hatt befaring på leiligheter i borettslaget og fått en tilstandsrapport som ligger i grunn for at vi har valgt å rense ventilasjonskanalene.
Tilsynsrapporten er utarbeidet etter tilsyn og samarbeid med våre samarbeidspartnere, leverandører av ventilasjonssystemer, anbefalte faglige normer for inneklima samt Revisjon av kunnskapsgrunnlaget og normer 2015, utviklet av Folkehelseinstituttet 2015:1.
Norsk Brannvernforening jobber kontinuerlig med å spre kunnskap og forebyggende kunnskap om brann i ventilasjonsanlegg.
Ventilasjonsanlegg har i all tid fått skylda for ukontrollert spredning av brann i bygning, i tillegg til de tilfeller hvor anlegget i seg selv er årsaken til brann. Forebyggende brannvern inkluderer også det som er bak vegg og tak, som ventilasjon og luftekanaler melder Norsk Brannvernforening.
Ventilasjonsrensen vil starte torsdag den 3 juni. Alle leiligheter vil få et infoskriv i postkassen onsdag 26 mai fra Proventa innemiljø AS. Der vil det stå hvilke dag og klokkeslett din leilighet skal renses. Det er et stort ønske fra både Styret og Proventa Innemiljø AS at vi holder oss til de oppsatte tidene. Om dere ikke har mulighet til å være til stede på oppsatt tid kan det gjøres avtale om overlevering av nøkler med Styret. All informasjon står på skrivet dere får 26 mai som kommer i din postkasse.
Viktig at alle følger de instrukser som kommer i infoskrivet på døren. Det skal være fri tilgang til avtrekksventilene og kjøkkenventilator.
Vi ser dette som et stort behov og noe som vil løfte luftkvaliteten i alle leiligheter.
Om du har behov for ny kjøkkenventilator eller nye kullfilter kan Proventa Innemiljø også tilby dette. Info kommer i postkassen.