I den forbindelse har alle i dag fått reviderte ordensregler i postkassen. For at dere lettere skal se se hva som er endret, er endringene markert med rød tekst. Nye reviderte ordensregler trer i kraft fra 15. juni.