Med bakgrunn i situasjonen med korona epidemien og de beordringer og tiltak myndighetene har gitt, blir all utleie av huset stoppet med umiddelbar virkning. Det blei besluttet av styre i ettermiddag. Alle som har bestilt leie av lokalet vil bli kontaktet. Foreløpig vil dette gjelde til etter påske, men vil fortløpende bli vurdert forlengning av tiltaket. For spørsmål ta kontakt med Daglig Leder på tlf 92998733.